Financiën

Onderwijskosten

ISK Gouda kent een vrijwillige ouderbijdrage. Een overzicht van deze kosten vindt u onderaan deze pagina.

Tegemoetkoming schoolkosten

Voor een tegemoetkoming in de schoolkosten zijn er verschillende overheidsregelingen. Onderstaand een overzicht van de mogelijkheden.

Uw kind is jonger dan 18 jaar

Is uw kind jonger dan 18 jaar, dan kunt u, mits u aan de voorwaarden voldoet, een kindgebonden budget aanvragen. Het aanvragen van het kindgebonden budget gaat via de speciale site van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl

Uw kind is 18 jaar of ouder

Voor een leerling vanaf 18 jaar geldt de regeling Tegemoetkoming Scholieren. Het aanvragen van de tegemoetkoming scholieren kan alleen via de website van de DUO van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: http://duo.nl/particulieren/scholier/default.asp

Kindpakket Gouda

De Geld Terug Regeling is per 1 januari 2018 gestopt. Het Kindpakket en de Rotterdampas vervangen de Geld Terug Regeling. Het Kindpakket is voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen zodat zij ook mee kunnen doen in de samenleving.

Geld-terug-regeling Gouda en Stichting Mee Doen Gouda

Daarnaast kent de gemeente Gouda de Geld-terug-regeling. Met een vergoeding vanuit deze regeling kunnen o.a. de kosten van schoolexcursies en schoolreisjes vergoed worden. Voor meer informatie over deze regeling zie www.gouda.nl/geldterugregeling

De Stichting Mee Doen Gouda verleent ondersteuning daar waar andere (wettelijke) regelingen niet van toepassing zijn. Voor meer informatie zie: www.meedoengouda.nl

Vrijwillige ouderbijdrage 2021-2022
Procedure aanvraag vermindering verplichte ouderbijdrage