School- en lestijden

In het onderstaande overzicht staan de lestijden voor 2019-2020. Het rooster dat gevolgd moet worden staat in Zermelo, de roosterinformatie in SOMToday is alleen bedoeld voor de administratie. Het is ook belangrijk dat je tijdens de schooldag het mededelingenbord in de gaten houdt voor acute les- of lokaalwisselingen en andere mededelingen.

Normaal rooster  
Eerste uur 08:15 - 08:55 uur
Tweede uur 08:55 - 09:35 uur
Derde uur 09:35 - 10:15 uur
Pauze 10:15 - 10:35 uur
Vierde uur 10:35 - 11:15 uur
Vijfde uur 11:15 - 11:55 uur
Pauze 11:55 - 12:25 uur
Zesde uur 12:25 - 13:05 uur
Zevende uur 13:05 - 13:45 uur
Pauze 13:45 - 13:55 uur
Achtste uur 13:55 - 14:35 uur
Negende uur 14:35 - 15:15 uur

 

Soms wordt er gewerkt met een 'verkort' rooster, zie onderstaand rooster:

Verkort rooster  
Eerste uur 08:20 - 09:00 uur
Tweede uur 09:00 - 09:40 uur
Derde uur 09:45 - 10:25 uur
Pauze 10:25 - 10:45 uur
Vierde uur 10:45 - 11:25 uur
Vijfde uur 11:30 - 12:10 uur
Zesde uur 12:10 - 12:50 uur

 

Tropenrooster

Indien er een buiten temperatuur van 30 graden of hoger verwacht komt een mogelijk tropenrooster aan de orde. In principe geldt een tropenrooster voor alle scholen van het Carmelcollege Gouda. De directie stelt een tropenrooster in na overleg met de locatieleiding m.b.t. uitvoerbaarheid en/of wenselijkheid

Bij een tropenrooster is de schooldag korter en zijn de leerlingen dus eerder uit. Dit kan zijn omdat er lessen aan het eind van de dag komen te vervallen en/of er een verkort rooster ingezet wordt. In alle gevallen wordt dit met de ouders gecommuniceerd via de website (infobord - mededelingen), e-mail of app-groep.