Schoolplan Carmelcollege Gouda

Het schoolplan van het Carmelcollege Gouda beschrijft de visie over de jaren 2020-2024.

"Elke weg naar God, het mysterie, loopt via de mens, elke mens, heel de mens en alle mensen."
(Citaat uit de encycliek Redemptor Hominis)

In het schoolplan wordt verwezen naar het Carmel privacyreglement. Dit is te vinden op de Carmel website.

Schoolplan Carmelcollege Gouda
Bijlagen schoolplan Carmelcollege Gouda