Hoe gaan we om met beeldmateriaal?

Sinds mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Deze nieuwe wetgeving houdt in dat er vooraf toestemming gegeven moet worden als beeldmateriaal van uw kind gedeeld wordt. Leerlingen van 16 jaar en ouder mogen deze toestemming zelf geven. Mondelinge toestemming of via de mail aangeven waar u voor kiest is niet voldoende. Een handtekening is vereist. Als school zijn wij nu eenmaal gehouden aan de wetgeving rondom privacy (AVG) en dienen vooraf toestemming te vragen en die toestemming ondertekend retour te ontvangen, voor we de leerling op bijvoorbeeld een klassenfoto mogen zetten.

Toestemming geven

Bij het aanmelden van een nieuwe leerling, wordt op het aanmeldformulier de vraag gesteld of u toestemming geeft voor:

a. Gebruik van beeldmateriaal van uw kind op materiaal van school zoals website, schoolgids, social media etc
b. Deelname aan de groepsfoto door en uitwisseling adresgegevens met de schoolfotograaf.

Leerlingen die vóór mei 2018 al aangemeld waren hebben apart een toestemmingsformulier ontvangen. Tevens vindt u het formulier onder aan deze pagina.

Werkwijze schoolfotograaf

Aan het begin van het schooljaar gaan alle leerlingen op de individuele foto. Deze foto wordt gebruikt voor de schoolpas en is - indien u toestemming gegeven heeft - ook door u te bestellen. Tevens gaan de leerlingen op de groepsfoto met de klas: een mooie herinnering aan de middelbare schooltijd. De individuele en groepsfoto's worden vervolgens per kind uitgereikt. Indien u de foto's wilt houden, betaalt u deze aan de fotograaf, indien u ze niet wilt houden, stuurt u deze terug naar de fotograaf. De adresgegevens van de leerling delen wij met de fotograaf zodat hij contact met u op kan nemen indien er niet tijdig betaald wordt. Ook de fotograaf is gehouden aan de privacywetgeving en handelt volgens de regelgeving van de AVG.

Werkwijze ander beeldmateriaal

De toestemming die u geeft voor het gebruik van ander beeldmateriaal, is voor bijvoorbeeld foto's genomen tijdens excursies, evenementen of de muziekavond. Deze delen we indien van toepassing op de website, of social media van de school.

Toestemmingsformulier