SOMToday

Op ISK Gouda werken we met SOMToday. Dit is een online leerlingvolgsysteem. In dit systeem staan al je gegevens: naam, adres, geboortedatum, behaalde cijfers en hoe vaak je afwezig bent geweest. Wat ook heel handig is aan SOMToday is dat al het huiswerk erin terug te vinden is.

In SOMToday staat ook lesmateriaal. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat er een informatief filmpje over een bepaald onderwerp van geschiedenis op staat, of dat er een extra opdracht voor het vak wiskunde te vinden is. SOMToday is dus een heel belangrijk systeem, dat alle leerlingen en docenten gebruiken. Leerlingen kunnen ook de app SOMToday Leerling downloaden. Dit is een beperkte weergave van de cijfers en het huiswerk. Wanneer je verder vooruit wil kijken, naar bijvoorbeeld huiswerk of toetsen, moet je inloggen via de website van school. Je vindt SOMToday bovenaan de website.

Let op: het rooster in SOMToday is alleen voor het huiswerk, om je rooster van die dag te bekijken is Zermelo leidend.

Het is handig om de app SOMToday op je telefoon te installeren. Hierbij een handig filmpje met wat extra uitleg: