ISK Gouda

De ISK-afdeling (Internationale Schakel Klassen) biedt onderwijs aan leerlingen van 12 tot en met 17 jaar die nog maar kort in Nederland wonen en die het Nederlands nog niet genoeg beheersen om de lessen in het reguliere onderwijs te volgen. Het Carmelcollege Gouda is de enige scholengroep in de regio die een ISK-afdeling heeft voor neveninstromers. Deze jongeren komen als asielzoeker, gezinshereniger of om een andere reden. In de gemeente Gouda en omgeving is met andere scholen voor voortgezet onderwijs afgesproken dat de Scholengroep Carmelcollege Gouda dit onderwijs verzorgt.

Het programma is erop gericht om elke leerling zo snel mogelijk te laten doorstromen naar passend Nederlands onderwijs. Dat kan havo, vwo, vmbo, mbo, praktijkonderwijs of leerwerktrajecten zijn, op verschillende niveaus en in diverse leerjaren. Er wordt, waar mogelijk, gebruik gemaakt van de voorzieningen van de vmbo-locatie.

Daarnaast is het voor ons belangrijk dat de leerlingen vaardigheden, kennis en inzichten opdoen die onmisbaar zijn om goed te functioneren in een vervolgopleiding en in de Nederlandse maatschappij.

De ISK-afdeling van Scholengroep Carmelcollege Gouda is gehuisvest in het schoolgebouw aan de Aakwerf in Gouda, ook wordt er soms gebruik gemaakt van de lokalen van Antoniusmavo XL aan de Groen van Prinsterersingel. Beide locaties liggen op loop- en fietsafstand van elkaar.

Centrale directie Carmelcollege Gouda
Mw. H. Lugtenburg