School- en huisregels

Uitgangspunten

  • We verwachten dat je je gedraagt;
  • Iedereen moet zich veilig kunnen voelen;
  • We respecteren dat mensen verschillend zijn;
  • We houden met elkaar het schoolgebouw en de omgeving netjes;
  • We houden ons aan gemaakte afspraken.

Huisregels

1) Je komt een lokaal binnen zonder mobiel in je hand. Je mobiel is niet zichtbaar en hoorbaar tijdens de les, tenzij de leraar daar toestemming voor geeft.

2) Je volgt altijd de aanwijzingen van medewerkers op.

3) Je bent op tijd in de les. Ben je ongeoorloofd te laat, dan meld je je de volgende lesdag om 07.45 uur bij de receptie, ook als je het 1e uur vrij bent.

4) Op school eten en drinken we alleen op de daartoe aangewezen plaatsen. Dus niet in de lokalen.

5) We zijn een rookvrije school, dus op school en in de nabije omgeving van de school wordt niet gerookt.

6) Tijdens een tussenuur en tijdens de pauzes verblijf je in de aula, de hal of op het schoolplein.

7) Je gaat pas ná de eerste bel naar de lokalen.

8) Tijdens de les mag je alleen de gang op met toestemming van de docent en heb je een gangpas bij je.

9) Je houdt je bij de praktijkvakken en de gymnastiekles aan de veiligheidsregels.

10) Toiletbezoek is in principe alleen toegestaan tijdens de pauzes.

11) Indien je uit de les wordt gestuurd, meld je je bij de teamleider of de conciërge. Aan het einde van de les ga je naar de docent om daar verdere afspraken te maken.

Anti-pest protocol
Locatiereglement
Gebruik electronische en ICT-faciliteiten
Verzuimprotocol september 2021