School- en huisregels

Uitgangspunten

  • We verwachten dat je je goed gedraagt;
  • Iedereen moet zich veilig kunnen voelen op school;
  • We respecteren dat mensen verschillend zijn;
  • We houden met elkaar het schoolgebouw en de omgeving schoon;
  • We houden ons aan gemaakte afspraken.

Huisregels

1) Je bent op schooldagen beschikbaar voor schooltaken tussen 8.00 uur en 17.00 uur.

2) Je bergt voor de les begint je mobiel op in de zak of bak bij de docent, of in je tas. Je mobiel is niet zichtbaar en hoorbaar tijdens de les. Je mag je mobiel alleen gebruiken als de leraar daarvoor toestemming geeft.

3) Je neemt elke dag je laptop opgeladen mee naar school. Je mag de laptop alleen gebruiken als de docent daarvoor toestemming geeft.

3) Je volgt altijd de aanwijzingen van medewerkers op.

4) Je gaat pas ná de eerste bel naar de lokalen.

5) Je bent op tijd (vóór de tweede bel) in de les. Ben je te laat, dan haal je een briefje bij de conciërge.

6) Ben je ongeoorloofd te laat, dan blijf je na schooltijd een uur na.

7) Jassen hangen aan de kapstok. Een capuchon of pet moet af in de school.

8) Tijdens de les mag je alleen op de gang zijn met toestemming van de docent.

9) Je mag alleen tijdens de pauzes naar de wc.

10) Tijdens de pauzes ben je in de aula, in de hal of op het schoolplein.

11) Op school eten en drinken we alleen in de gang, de kantine, de aula of buiten. Dus niet in de lokalen.

12) Afval gooien we in de afvalbak. Heb je iets vies gemaakt, dan maak je het zelf schoon.

13) We zijn een rookvrije school, dus op school, op het schoolplein en in de omgeving van de school wordt niet gerookt of gevapet.

14) Je houdt je bij de praktijkvakken en de gymnastiekles aan de veiligheidsregels.

15) Als je uit de les wordt gestuurd, meld je je bij de coördinator of de conciërge. Aan het einde van de les ga je naar de docent om afspraken te maken.

15) Als je vragen of problemen hebt, ga je eerst naar je mentor.

Anti-pest protocol
Locatiereglement
Gebruik electronische en ICT-faciliteiten
Verzuimprotocol september 2021