Aanmelden? Klik hier voor meer informatie
Fijne vakantie! We verwelkomen je graag weer op dinsdag 27 augustus

Onze school als ervaringsplek

ISK is voor veel leerlingen de eerste plaats waar zij kennismaken met de West – Europese cultuur. Integratie is van belang voor onze leerlingen.  De ISK staat als onderdeel van onze scholengemeenschap open voor iedereen, ongeacht levensbeschouwing, maatschappijvisie, afkomst of andere individuele verschillen. Uitgangspunten voor de wijze waarop we met elkaar om wensen te gaan zijn: verdraagzaamheid en respect voor elkaar.  

Dit wordt onder meer benadrukt in:

  • Aandacht voor normen en waarden waarbij wij ook de gendergelijkwaardigheid willen benadrukken. 
  • Omgangsvormen, vb. omgaan met verdraagzaamheid en respect.
  • Kennisnemen van maatschappelijke structuren.
  • Kennisnemen van verschillende culturen.
  • Aandacht voor gewoonten en gebruiken; vaak zo afwijkend van datgene wat ze kennen vanuit de eigen cultuur. 

Bij ISK Gouda is waardengericht onderwijs niet in een vak levensbeschouwing, maar wel in verschillende andere vakken aanwezig, om niet te zeggen in verschillende vormen wellicht zelfs in alle vakken. Wij vinden het belangrijk aandacht te besteden aan maatschappelijke en persoonsgerichte waarden. We willen burgerschap actief bevorderen door leerlingen te laten kennismaken met en te leren over de diversiteit in de samenleving. 

Op het Carmelcollege Gouda handelen en leven wij vanuit een waardevolle en lange traditie, waarin de zorg voor de mens centraal staat. Deze traditie komt voort uit de missie van de Orde der Karmelieten waar de stichting Carmelcollege haar wortels heeft (zie schoolplan). De missie en doelstelling van Carmel wordt samengevat in de woorden: “Zorg voor de mens, voor elke mens, voor heel de mens en voor alle mensen”.