Onze mensen

Schoolleiding
Mevrouw Hanneke Lugtenburg (rector)

Teamleider ISK
De heer Adriaan Jansen

De emailadressen van onze medewerkers vindt u onderaan deze pagina.

Hanneke Lugtenburg

Rector


Adriaan Jansen

Teamleider ISK

Wij hebben als doel onze leerlingen zo snel mogelijk een goede start te laten maken in het Nederlandse reguliere onderwijs. Naast veel lessen NT2 (Nederlands als Tweede Taal) en rekenen krijgen onze leerlingen ook andere kennis en (praktische) vaardigheden mee die nodig zijn in het vervolgonderwijs én in de Nederlandse maatschappij.  


Emailadressen medewerkers