Leerroutes

Er zijn verschillende programma’s waar de leerling in terecht kan komen, leerroutes genoemd. Het ITTA/LOWAN heeft standaarden geformuleerd die richting geven aan het onderwijsaanbod aan nieuwkomers. Ze hebben uitstroomprofielen vastgesteld en daarbij aangegeven wat er nodig is om het gewenste eindniveau te behalen.

Op onderstaande website kun je per route een onderwijsprogramma, didactische aanpak, voorbeelden en de streefdoelen vinden: https://www.lowan.nl/voortgezet-onderwijs/onderwijs/leerlijnen/

Hiernaast hebben wij zelf op de ISK een Flowchart gemaakt die we gebruiken als hulp om leerlingen nog specifieker op de goede plek in de goede route te kunnen plaatsen. Dit gebeurt bij de intake, maar ook aan het einde van ieder schooljaar en in sommige gevallen ook tijdens het schooljaar. Afhankelijk van begin- en uitstroomniveau wordt de leerling geplaatst in een klas en doorloopt hij een traject van 1 tot 3 jaar ISK, wat uitmondt in passend vervolgonderwijs.