Privacy statement

Carmelcollege Gouda respecteert de privacy van iedereen die bij de school betrokken is. We werken met verschillende soorten persoonsgegevens, zoals naam, adresgegevens, e-mailadressen en resultaten (cijfers) en maken daarvoor gebruik van verschillende geautomatiseerde systemen waarin we data opslaan.

We verplichten ons om naar beste vermogen zorgvuldigom te gaan met persoonsgegevens en met de systemen die we in dat verband benutten. In onzeprivacyverklaring, die in het bijzonder betrekking heeft op de persoonsgegevens van leerlingen, hun wettelijke vertegenwoordigers en medewerkers, willen we dit bevestigen en vastleggen.

Deze privacyverklaring maakt deel uit van het algemeen beleid van Stichting Carmelcollege, in het bijzonder het beleid op gebied van integriteit en privacybescherming en vindt overige grondslag in de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).

Indien u aanvullende informatie wenst kunt u de volledige tekst van het privacyregelement vinden op de website van Stichting Carmelcollege.

Functionaris gegevensbescherming: mr. W. Bos, privacy@carmel.nl.