Staking 15 maart 2019

Op vrijdag 15 maart 2019 gaan medewerkers in alle onderwijssectoren staken. Op dit moment inventariseren wij welke collega’s van plan zijn te gaan staken en wat de invloed daarvan op het rooster is. Dinsdag 11 maart zullen wij alle ouders informeren over de consequentie die de staking bij ons op school zal hebben.

Achtergrondinformatie vanuit de vakbonden

Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht het recht om het werk neer te leggen. De staking van 15 maart is niet een op de werkgever gerichte staking, maar een politieke staking. Vakbonden en werknemers hanteren dan het middel van staking om druk uit te oefenen op de politiek. Vakbonden AOb, FNV Onderwijs en Onderzoek en FvOv roepen op tot een staking op vrijdag 15 maart voor alle onderwijssectoren, van het primair onderwijs tot universiteit. De staking maakt onderdeel uit van de actieweek die wordt afgesloten met een landelijke onderwijsstaking op 15 maart op het Malieveld in Den Haag.