Studiemiddag personeel

09 februari 2021

Het personeel heeft vanaf 14:00 uur een studiemiddag.

De leerlingen hebben vanaf 14:00 uur geen lessen meer. Daarvoor gewoon les volgens het rooster.