Studiekeuzebeurs MBO-uitstroomgroepen

22 november 2019

Betrokken groepen worden hierover nog geïnformeerd via de mentor.