Aangepast lesrooster

08 november 2019

Vandaag zijn er veel roosterwijzigingen. Let op Zermelo voor de juiste informatie.