Kerstontbijt

20 december 2019

U wordt hierover nog geïnformeerd. Alle ISK leerlingen en medewerkers gaan met elkaar een Kerstontbijt houden.